GLOBAL / SPAIN / BRAZIL / NETHERLANDS / PORTUGAL / NORWAY / DENMARK /

 

KUNSTEN Å DESIGNE OG FASILITERE LÆRINGSROM OG -PROSESSER

En tre dagers workshop for lærere og veiledere, utviklet i samarbeid med Kaospilot Education Strategy Agency. Kurset utforsker eksperimentelle læringsmetoder for å inspirere, fasilitere og designe kreative, innovative læringsrom.

 

TILNÆRMING

Kurset bygger på en gjennomtenkt læringsplattform som kombinerer praksis, refleksjon og teori. Du får muligheten til ikke bare å snakke om dine idéer om pedagogiske og metodiske endringer, men også til å praktisere og utvikle dem!

Programmet vil hjelpe deg å vokse som individ og gi deg nye perspektiver. Vi skal fokusere på det Kaospilotene definerer som fasilitering, i tillegg til å utforske og vise hvordan den innovative danske skolen tilrettelegger for og drar nytte av gruppebasert læring .

group_fotobw

 

See a previous interactive flyer here with full details, images and video

The working definition of facilitation that we like, will focus, explore and which represents how we facilitate and utilize team based learning at the Kaospilot is supported by Tom Justice and David Jamieson “… what needs to be done; who needs to be involved; design, flow, and sequence of tasks; communications patterns, effectiveness, and completeness; appropriate levels of participation and the use of resources; group energy, momentum, and capability; the physical and psychological environment.”

DELTA HVIS DU ER…

 • en progressiv lærer som er klar for å utforske nye modeller for å designe og utforme utdannings- og læringsstrategier.
 • en lærer som allerede driver med punktet over, men som trenger en grundig metode for å bli enda bedre og forankre det på skolen og blant kolleger.
 • en progressiv skole som ønsker å gi lærerne mulighet, tid og rom for å tenke, utforske og eksperimentere med alternative, deltakende og aksjonsbaserte læringsmetoder.
 • en person engasjert i å designe nye undervisningsformer på videregående og høyere utdanningsnivå, og som trenger litt inspirasjon på hvordan utdanne endringsskapere, entreprenører og ledere for morgendagens samfunn.
 • en engasjert pådriver for å revurdere læring innenfor begrensede statlige, økonomiske og akkrediteringsrammer.
 • en konsulent eller prosessfasilitator som ønsker å utforske Kaospilot-tilnærmingen til erfaringsbaserte workshops.

 

LÆRINGSUTBYTTE

 • Hvordan designe undervisningsopplegg som fremmer problemløsning, lederskap og handling.
 • Kunnskap om uformelle og formelle læringsprosesser som prosjektarbeid, scenarioer, rollespill, samhandling, dialog, tilbakemelding og lytteverktøy. Prosessene gir alternative måter å jobbe med vurdering, læring, tilbakemelding og planlegging.
 • Hvordan du kan motivere studentene til å ta initiativ, ansvar for egen læring og til å evaluere seg selv.
 • Hvordan inspirere studentenes evne til å utvikle og styrke sine tankemønstre, ambisjoner, kreativitet og lederskapsferdigheter som en del av utdanningen.
 • Nye idéer og perspektiver som utfordrer tradisjonelle oppfatninger og antakelser om læring og student-lærer-partnerskap og -avtaler.
 • Forståelse for mulighet- og gruppebasert pedagogikk, dens vokabular, teori og praksis.

 

‘What a great experience! The facilitator used smart techniques to guide us through the education design process. In particular, the “learning spaces” concept opened up my mind. I am inspired to adopt a similar education in Albania.’

Elsi Rizvanolli, Executive Director, Akademia e Pilotëve, Albania

‘I am absolutely convinced that the Kaospilots’ educational model is on the right track for the construction of both a new society and economy, because the course not only provides the foundations for understanding a more efficient way of learning, but also encompasses a human-centred approach in which values, practices and knowledge are merged. As a result, this course fosters the engagement and the sense of ownership in learning, and furthermore, creates qualified happy people.’

Catherine Lippuner, ETH Sustainability, Zurich.

‘I really enjoyed the 3 days tremendously. I think it was KP in action in the best of sense. It was all there: surprise, action, reflection, substance, variation, deep learning, evaluation, presentation and pushing…’

Rolf Jucker, Team Leader SUI2 (KAOSPILOT SWITZERLAND)

 

 

* A higher (non Ed2Ed) price will apply to those working outside of education e.g. corporate training, consultancy or train the trainer companies etc.

 


KAOSPILOT EDUCATIONAL SERIESerasmus

As a European teacher, you may be entitled to apply for Erasmus+, in particular E+ Grants for attending this program at the KAOSPILOT. Please go to your national agency to get more info about this.