fbpx

GLOBAL / BRAZIL / NETHERLANDS / PORTUGAL / 

USA / CANADA / AUSTRALIA

DE KUNST & KUNDE VAN HET ONTWERPEN & FACILITEREN VAN LEEROMGEVINGEN MASTERCLASS

Een driedaagse masterclass voor docenten & trainers om ervaringsgerichte manieren van leren te verkennen en te inspireren tot en ontwerpen en faciliteren van, creativiteit, innovatie en het nemen van risico’s, in leeromgevingen.

BENADERING

Het programma is gestoeld op een zorgvuldig trainingsplatform dat praktijk, reflectie en theorie op een dynamische manier combineert. Niet alleen heb je de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met betrekking tot pedagogische en methodologische verandering, maar je hebt ook de gelegenheid om deze in praktijk brengen en verder ontwikkelen! Het programma zal je aanpak radicaal veranderen en draagt bij aan persoonlijke groei en het ontwikkelen van een nieuwe perspectieven. Om meer te weten te komen over de kern van het pedagogische KP-platform: here

group_fotobw

Bekijk onze interactieve flyer met de nadere details, afbeeldingen en video.

De definitie van faciliteren, die ons na aan het hart ligt, die onze focus heeft en die weergeeft hoe bij Kaospilot het groepsleren wordt ondersteund, is door Tom Justice and David Jamieson als volgt gedefinieerd: “… what needs to be done; who needs to be involved; design, flow, and sequence of tasks; communications patterns, effectiveness, and completeness; appropriate levels of participation and the use of resources; group energy, momentum, and capability; the physical and psychological environment.”

SCHRIJF JE IN ALS JE ….

 • een vooruitstrevende leraar bent die bereid is om nieuwe ontwerp- en uitvoermodellen voor onderwijs- en leerstrategieën te onderzoeken;
 • een leraar bent die het bovenstaande al toepast, maar behoefte heeft aan een methode om dat nog beter te doen deze te verankeren in jouw school en onder de collega’s;
 • iemand bent die in undergraduate of postgraduate niveaus lesgeeft en behoefte heeft aan inspiratie om authentieke ondernemers en leiders die werkelijk het verschil gaan maken, te introduceren in de maatschappij.
 • een vooruitstrevende school bent die de kansen, tijd en ruimte aan docenten wil bieden, om te experimenteren met alternatieve methoden van participerend en activerend onderwijs.
 • gepassioneerd en gedreven bent om het onderwijs opnieuw uit te vinden binnen de structuren van de bestaande beleids-, financiële- en accreditatiekaders
 • een adviseur of procesbegeleider bent, die meer kennis en ervaring wil opdoen van Kaospilot’s benadering van het ontwerpen en geven van ervaringsgerichte workshops.*

LEEROPBRENGSTEN

 • verken en geef vorm aan ideeën voor de toekomst van onderwijs en de “big picture” en verbind je intussen opnieuw met je passie, persoonlijke ontwikkeling en je collega’s.
 • doe ervaring op in het faciliteiten van creatief en experimenteel leren.
 • leer lessen te ontwerpen om zowel individueel als gezamenlijk de creatieve manier van werken te bevorderen om problemen oplossen, lateraal te denken, leiderschap te tonen, nieuwsgierig te zijn en actie te ondernemen.
 • verkrijg nieuwe ideeën en invalshoeken die traditionele aannames over leren en de verhouding tussen docent en student ter discussie stellen.
 • verkrijg kennis van de aard en het vocabulaire van op het in ‘mogelijkheden denken gestoelde pedagogie’ en de wijze waarop dat middels design thinking geïmplementeerd kan worden.
 • kom te weten hoe je, als onderdeel van het onderwijs, een kickstart kunt geven aan het zelfsturend vermogen van studenten en studententeams om hun professionele mindset, ambitie, creativiteit en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en versterken.
 • leer over het verborgen potentieel van praktijk- en studententeamwerk met betrekking tot intra- & interpersoonlijke vaardigheden, zoals het tot uitdrukking brengen van persoonlijke waarden, leiderschap en samenwerking.
 • verken het potentieel van de rollen van leerling, onderwijzer en de leerervaring zelf en leer de studenten aan te moedigen om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en om zichzelf te evalueren
 • neem kennis van informele en formele leerprocessen zoals projectmatig werken, rollenspelen, “talk-shops”, “open space technology”, “peer to peer”, dialogen, handvatten voor feedback- en luistervaardigheden en alternatieve manieren van werken met assessments, leren, feedback en planning.
 • leer de grondbeginselen en het belang van de gefaciliteerde dialoog en evaluatie door middel multidimensionale feedback, effectieve communicatie, luisterniveau’s en leer deze te verankeren in de studenten opdat het zelfvertrouwen en leervermogen wordt verhoogd.
‘What a great experience! The facilitator used smart techniques to guide us through the education design process. In particular, the “learning spaces” concept opened up my mind. I am inspired to adopt a similar education in Albania.’

Elsi Rizvanolli, Executive Director, Akademia e Pilotëve, Albania

‘I am absolutely convinced that the Kaospilots’ educational model is on the right track for the construction of both a new society and economy, because the course not only provides the foundations for understanding a more efficient way of learning, but also encompasses a human-centred approach in which values, practices and knowledge are merged. As a result, this course fosters the engagement and the sense of ownership in learning, and furthermore, creates qualified happy people.’

Catherine Lippuner, ETH Sustainability, Zurich.

‘I really enjoyed the 3 days tremendously. I think it was KP in action in the best of sense. It was all there: surprise, action, reflection, substance, variation, deep learning, evaluation, presentation and pushing…’

Rolf Jucker, Team Leader SUI2 (KAOSPILOT SWITZERLAND)

* A higher (non Ed2Ed) price will apply to those working outside of education e.g. corporate training, consultancy or train the trainer companies etc.


KAOSPILOT EDUCATIONAL SERIESerasmus

As a European teacher, you may be entitled to apply for Erasmus+, in particular E+ Grants for attending this program at the KAOSPILOT. Please go to your national agency to get more info about this.