fbpx

GLOBAL / SPAIN / BRAZIL / NETHERLANDS / PORTUGAL / NORWAY / 

DENMARK / USA / CANADA / AUSTRALIA

 

KUNSTEN Å DESIGNE OG FASILITERE LÆRINGSROM OG -PROSESSER

En tre dagers workshop for lærere og veiledere, utviklet i samarbeid med Kaospilot Education Strategy Agency. Kurset utforsker eksperimentelle læringsmetoder for å inspirere, fasilitere og designe kreative, innovative læringsrom.

 

TILNÆRMING

Kurset bygger på en gjennomtenkt læringsplattform som kombinerer praksis, refleksjon og teori. Du får muligheten til ikke bare å snakke om dine idéer om pedagogiske og metodiske endringer, men også til å praktisere og utvikle dem!

Programmet vil hjelpe deg å vokse som individ og gi deg nye perspektiver. Vi skal fokusere på det Kaospilotene definerer som fasilitering, i tillegg til å utforske og vise hvordan den innovative danske skolen tilrettelegger for og drar nytte av gruppebasert læring .

group_fotobw

 

See a previous interactive flyer here with full details, images and video

The working definition of facilitation that we like, will focus, explore and which represents how we facilitate and utilize team based learning at the Kaospilot is supported by Tom Justice and David Jamieson “… what needs to be done; who needs to be involved; design, flow, and sequence of tasks; communications patterns, effectiveness, and completeness; appropriate levels of participation and the use of resources; group energy, momentum, and capability; the physical and psychological environment.”

DELTA HVIS DU ER…

 • en progressiv lærer som er klar for å utforske nye modeller for å designe og utforme utdannings- og læringsstrategier.
 • en lærer som allerede driver med punktet over, men som trenger en grundig metode for å bli enda bedre og forankre det på skolen og blant kolleger.
 • en progressiv skole som ønsker å gi lærerne mulighet, tid og rom for å tenke, utforske og eksperimentere med alternative, deltakende og aksjonsbaserte læringsmetoder.
 • en person engasjert i å designe nye undervisningsformer på videregående og høyere utdanningsnivå, og som trenger litt inspirasjon på hvordan utdanne endringsskapere, entreprenører og ledere for morgendagens samfunn.
 • en engasjert pådriver for å revurdere læring innenfor begrensede statlige, økonomiske og akkrediteringsrammer.
 • en konsulent eller prosessfasilitator som ønsker å utforske Kaospilot-tilnærmingen til erfaringsbaserte workshops.

 

LÆRINGSUTBYTTE

 • Hvordan designe undervisningsopplegg som fremmer problemløsning, lederskap og handling.
 • Kunnskap om uformelle og formelle læringsprosesser som prosjektarbeid, scenarioer, rollespill, samhandling, dialog, tilbakemelding og lytteverktøy. Prosessene gir alternative måter å jobbe med vurdering, læring, tilbakemelding og planlegging.
 • Hvordan du kan motivere studentene til å ta initiativ, ansvar for egen læring og til å evaluere seg selv.
 • Hvordan inspirere studentenes evne til å utvikle og styrke sine tankemønstre, ambisjoner, kreativitet og lederskapsferdigheter som en del av utdanningen.
 • Nye idéer og perspektiver som utfordrer tradisjonelle oppfatninger og antakelser om læring og student-lærer-partnerskap og -avtaler.
 • Forståelse for mulighet- og gruppebasert pedagogikk, dens vokabular, teori og praksis.

 

‘Jeg har jobbet mye med design – men jeg har aldri designet et læringsrom før. Mihela lot oss oppdage hvordan vi kunne gjøre det. Hun skapte et trygt læringsrom for oss, slik at vi kunne tåle kaoset og være trygt tilstede i den kreative prosessen. Nå ser jeg virkelig frem til å bruke alle de gode verktøyene vik fikk del i – jeg har begynt allerede. Etter kurset kan jeg hjelpe UIB til økt tjenesteinnovasjon innen kjerneaktiviteter på en helt ny måte!.’

Kari Øritsland, Senior Business Developer, Bergen Teknologioverføring (BTO)

‘Det var så inspirerende, nyttig og morsomt, og jeg har anbefalt det videre til mine kollegaer også. Jeg har jobbet mye med design thinking, først og fremst i helsesektoren, men her var det mye nytt å lære!’

Anura Sankholkar, Prosjektleder Bærekraft, FN sambandet 

 

 

* A higher (non Ed2Ed) price will apply to those working outside of education e.g. corporate training, consultancy or train the trainer companies etc.

 


KAOSPILOT EDUCATIONAL SERIESerasmus

As a European teacher, you may be entitled to apply for Erasmus+, in particular E+ Grants for attending this program at the KAOSPILOT. Please go to your national agency to get more info about this.