IndsigtsPilot

– skærpet fokus og dybdegående analyser for din organisation

Hvad er IndsigtsPilot?

Hvis du for alvor vil løse et problem, er du nødt til først at forstå det til bunds. Dét tager vi helt alvorligt med Indsigtspilot, som er en nyskabende konsulentydelse udviklet i samarbejde mellem Kaospilot og Analyse & Tal.

Konceptet er designet til at tackle og løse de komplekse udfordringer, din organisation står over for, ved at kombinere Kaospilots ekspertise i procesfacilitering og Analyse & Tals dybdegående analytiske evner. Sammen klæder vi din organisation på til effektivt at kunne navigere i og overkomme komplekse udfordringer og finde frem til de rette løsninger.

 

Vores tilgang er et samarbejde om det, vi hver især er bedst til:

 • Kaospilot faciliterer workshops, der fokuserer på at identificere og forstå organisationens specifikke udfordringer og skabe rammerne for en proces, hvor organisationen tager hånd om dem.
 • Analyse & Tal skaber og tilrettelægger dybdegående analyser til at udvikle forståelse og klarhed over problemerne.

Hvordan foregår processen?

Din organisation tager selv del i at skabe indsigterne og løsningerne inden for jeres eget felt. Kaospilot hjælper jer først med at blive skarpere på jeres problemstilling. Dette skridt indebærer at definere problemets kerne og identificere de mest relevante interessenter eller kerneinformanter. Analyse & Tal udstyrer herefter jeres medarbejdere med værktøjerne til at udføre effektive interviews med nøgleinformanter. Efterfølgende bliver interviewene databehandlet og analyseret af Analyse & Tal for at skabe overblik og dybdegående indsigter i udfordringens karakter. Herefter tager Kaospilot over igen: baseret på Analyse & Tals analysearbejde, faciliterer Kaospilot en proces, der hjælper din organisation med at udvikle og implementere effektive strategier for at håndtere de identificerede udfordringer.

Kaospilot og Analyse & Tal skaber hermed en proces, som din organisation samtidig bliver klædt grundigt på til at være en aktiv del af – både ift. at undersøge problemstillingen og til at skabe den nødvendige forandring, som svar på den indsigt og læring, som undersøgelsen har givet jer.

Hvad får din organisation ud af det?

 • et vidensprodukt, der har organisationens eget sprog og en særlig og særegen relevans.
 • en handlingsplan og -proces for løsninger baseret på dybdegående, inddragende undersøgelser.
 • en opkvalificering af organisationens medarbejdere i form af et øget ejerskab og forståelse af deres organisation og arbejdsområde, forbedrede samarbejdsevner, øget handlekraft og engagement og tilegnelsen af nye kompetencer til at drive positive forandringsprocesser i fremtiden.

 

Pakker

Pakke 1: Dybdegående problemforståelse og handlingsrettede forslag

 

Aktiviteter: Målrettet og handlingsorienteret analyse

 • Workshop af Kaospilot, hvor vi dykker ned i jeres specifikke udfordringer.
 • Specialiseret vejledning fra Analyse & Tal i at udvikle og anvende skræddersyede interviewguides, som bruges i interviews med kerneinformanter.
 • Indledende analyse af interviewresultater, hvor Analyse & Tal fremlægger og tematiserer data.
 • Workshop med Kaospilot og Analyse & Tal, hvor der arbejdes med indsigterne fra interviewene og udvikles idéer til løsninger.
 • En kortfattet opsamlende rapport, der sammenfatter undersøgelsesprocessen og de opnåede indsigter herfra, og skitserer løsningsforslag, opmærksomhedspunkter og handlemuligheder med afsæt heri.

 

Udbytte for din organisation

 • Dybdegående indsigt og analytisk overblik, der skitserer udfordringerne baseret på indsamlet data.
 • Skræddersyede handlingsplaner og strategier for at adressere disse udfordringer, opnået igennem Kaospilots ekspertfacilitering.
 • Forstærkede analytiske og problemløsende færdigheder blandt deltagerne.

 

Pakke 2: Implementering og forandring

 

Aktiviteter: Faciliteret implementering med afsæt i indsigter

 • Den korte, opsamlende rapport fra pakke 1 erstattes med en mere omfattende og dybdegående analyse baseret på de indsamlede data, som kan deles og evt. præsenteres for medarbejdere og ledelsen i organisationen.
 • Som tillæg til rapporten udarbejdes en procesplan for implementeringen af de nødvendige forandringer og løsningsforslag, udarbejdet af Kaospilot.
 • Kaospilot faciliterer på baggrund af procesplanen en række workshops, hvor der fokuseres på implementering af ændringsforslagene.
 • Mulighed for individuel coaching til at styrke implementeringsprocessen.

 

Udbytte for din organisation

 • Vejledning og understøttelse til gennemførelsen af virkningsfulde ændringer.
 • En inddragende proces der bygger på solide analyser.
 • Organisatorisk opkvalificering til at håndtere og lede fremtidige eksterne udfordringer.

Caseeksempel

En forening står over for udfordringer med lav deltagelse og manglende diversitet i deres medlemsgruppe. Ved hjælp af IndsigtsPilot gennemførte interne medarbejdere, guidet af Analyse & Tal, peer-to-peer interviews med personer uden for foreningen. Disse samtaler afdækkede nøglebarrierer og -behov, der skulle adresseres for at gøre foreningen mere inkluderende og attraktiv for den ønskede målgruppe.

 

Med denne indsigt faciliterede Kaospilot en workshop for at udvikle innovative løsningsforslag, der kunne øge engagementet og diversiteten. Efterfølgende understøttede Kaospilot foreningen i implementeringen af disse løsninger, hvilket førte til en mærkbar forbedring i deltagelse og en bredere repræsentation i medlemsgruppen.

Dit næste skridt med IndsigtsPilot

Med IndsigtsPilot får din organisation ikke blot løsninger på nutidige udfordringer, men også en opkvalificering og proces, der gør jer bedre til at navigere fremtidige problemstillinger med større selvsikkerhed og kompetence. Kontakt os for at udforske, hvordan IndsigtsPilot kan åbne dørene til nye perspektiver og løsninger, der er skræddersyet til netop jeres behov.

Priser og pakker i Indsigtspilot-projektet afhænger af organisationens størrelse, antallet af deltagere i interviews og workshops og omfanget af behovet for indsatser. Hver organisation har med andre ord sine unikke udfordringer og rammer, og derfor er IndsigtsPilot ikke hyldevarer og one size fits all, men nøje skræddersyede pakker, der matcher den enkelte organisations behov og ønsker.

Kontakt

Hvis I vil høre mere, kan I kontakte Emil Winther:

ew@kaospilot.dk

Vi vil rigtig gerne mødes over en kop kaffe!

 

Links

Analyse & tal